گروه آرمانی ( Armani Campers) در پی نیاز روز افزون جامعه گردشگران ایران به خودروهای مسافرتی ( کاروان مسافرتی، ون کمپر، اتوهوم، تراک کمپر ریموک و …) از یک طرف و عدم پاسخگویی مناسب این نیاز در داخل کشور به شکل حرفه ای، جهت نیل به اهداف فوق فعالیت خود را آغاز کرد. تولید کاروان های مسافرتی با طرح های جدید و خاص به روش مدرن و قالب گیری اتاق خودرو ، همراه با تغییرات مورد نیاز و سفارشی جهت بومی سازی و برآورده ساختن هرچه بیشتر نیازهای داخلی از جمله اهداف اولیه ی این گروه می باشد. این گروه با دانش و تجربه ی کسب شده به همراه موسسین مجرب و بهره گیری از تجارب اساتید سفر و کمپرسواران برجسته ی ایرانی در حال تولید نمونه های جدید کاروان های مسافرتی با رعایت استانداردهای بین المللی می باشد.

مدیران گروه آرمانی

محمد شفیعی 

طراح و تولید کننده گروه آرمانی کمپر

محمد حیدری

طراح و تولید کننده گروه پارس کمپر